top of page

Zalecenia sanitarne

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zajęcia w pracowni artystycznej odbywają się zgodnie z zaleceniami GIS.

Pracownia jest regularnie dezynfekowana oraz zachowane są odpowiednie odległości między sztalugami.

 

Na zajęcia uczęszczać mogą jedynie osoby zdrowe.

Po przyjściu należy zdezynfekować ręce oraz zakryć usta i nos.

Płyny do dezynfekcji są dostępne w pracowni

bottom of page